The Queer Tango Image Archive

FAKTA
screen shotWebprojekt: udvikling af hjemmeside til ’The Queer Tango Image Archive’
Website: http://image.queertangoproject.org
Idé: Ray Batchelor, London
Udvikling af hjemmeside: Birthe Havmøller
Dato: april 2016

The Queer Tango Image Archive er en digital samling af historiske billeder fra før 1995. Billeder vedrører de temaer og problemstillinger som hører til fænomenet Queer Tango.
Birthe Havmøller har udviklet en WordPress hjemmeside til The Queer Tango Image Archive i dialog med historiker og kurator Ray Batchelor. WordPress’ cms blev hurtigt valgt som den bedste og mest brugervenlige platform for dette digitale billedarkivet. Derefter bestod opgaven i at installere og konfigurere WordPress hjemmesiden, udvælge et funktionelt theme og sikre den interne navigation og billederne søgbarhed er i top.
Ray Bachelor søgte endvidere sparring vedrørende ’best practice’ med hensyn til publicering af digitale billeder og den daglige brug af cms’et.